Wat kan Brink nalatenschappen voor u betekenen?

Voorbereiding Nalatenschap

Regel uw nalatenschap bij leven en leg het vast in het uniek en persoonlijk “Digitaal nalatenschapsdossier”. Na uw overlijden kunnen de nabestaanden alles terugvinden op één plek en is er geen discussie of onduidelijkheid over uw wensen.

Documenten met betrekking tot het testament, levenstestament, de huwelijksvoorwaarden, uitvaart, vermogen, woning, verzekeringen en dergelijke worden geregistreerd.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten wat Brink Nalatenschappen voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Afwikkeling Nalatenschap

U bent erfgenaam geworden in een nalatenschap en weet niet hoe te handelen.

Zaken met betrekking tot de uitvaart, testament, verzekeringspolissen, erfbelasting moeten geregeld worden. Dit zijn vaak tijdrovende en ingewikkelde zaken. In een voor u emotionele tijd kunnen wij dit voor u uitvoeren of u hierin bijstaan. Wij zijn de expert in Friesland en omstreken op het gebied van nalatenschappen / testamenten en bieden u rust en helderheid bij de afwikkeling van uw erfenis.

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Nabestaanden hebben via hun persoonlijke toegangscode doorlopend inzage in dit digitale dossier en kunnen zo op een efficiënte manier de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap nauwlettend volgen.