Brink Nalatenschappen: executeur van uw nalatenschap

Eigenlijk wilt u helemaal niet nadenken over uw nalatenschap. Maar voor uw dierbaren is het wel belangrijk dat alles na uw overlijden goed geregeld is. Dat uw testament klopt en persoonlijke spulletjes verdeeld zijn en dat uw wensen voor de uitvaart zijn vastgelegd. Zo ontziet u uw nabestaanden en krijgen zij de tijd om te rouwen. De RegisterExecuteur helpt u alles voor te bereiden en ontzorgt uw erfgenamen na uw overlijden.

  • Uw nalatenschap nauwkeurig geregistreerd
  • Uniek in Nederland: digitaal nalatenschapsdossier
  • Gecertificeerd RegisterExecuteur
  • Advies over juridische, fiscale en financiële zaken

Bespreek uw wensen met onze RegisterExecuteur. Brink Nalatenschappen legt ze vast in een zogenaamde nalatenschapsregistratie. We hebben nauwe banden met erfrechtadvocaten, bewindvoerders en adviseurs om uw erfenis zo goed mogelijk vast te leggen en af te wikkelen.

Bel 088 – 4887850 Persoonlijk gesprek

Wat kan Brink Nalatenschappen voor u betekenen?

Uw nalatenschap laten vastleggen

Hopelijk is het nog heel ver weg, maar ooit zult u overlijden en dan moeten uw nabestaanden de erfenis afwikkelen. U wilt uw nabestaanden toch niet opzadelen met een heleboel werk? Voorkom problemen en bereid zelf uw nalatenschap voor. U legt uw testament vast, maar ook eventuele legaten en schenkingen, uw wensen voor de uitvaart en wie uw praktische en financiële zaken afhandelt.

Onze RegisterExecuteur helpt u graag.

Afwikkeling van de erfenis

Een dierbare is overleden en u heeft tijd nodig om dit te verwerken. Helaas moet u als erfgenaam veel regelen, zoals een begrafenis of crematie, de verdeling van de erfenis en het betalen van belastingen en eventuele schulden. Met een executeur hoeft u dit allemaal niet zelf te doen. U stelt ons aan als gevolmachtigde van de nalatenschap en laat het geregel aan ons over.

Brink Nalatenschappen staat voor u klaar.

“Als ik er niet meer ben wil ik dat de kinderen niet van alles hoeven uit te zoeken. Daarom heb ik mijn nalatenschap vast laten leggen. Gabriëlla heeft me geadviseerd. Heel handig, want zelf was ik er nooit uitgekomen. Fijn contact en ze heeft veel kennis.”

Waar bestaat een nalatenschap uit?

Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die er na uw dood zijn. Brink Nalatenschappen helpt u wegwijs te worden en een overzichtelijke nalatenschap op te stellen, zodat uw nabestaanden niet alles hoeven te regelen na uw overlijden. Bekijk hieronder uit welke onderdelen een testament bestaat.

Testament

In een testament benoemt u uw erfgenamen en bepaalt u wie wat krijgt. Dat lijkt misschien op dit moment nog niet belangrijk, maar het kan na uw overlijden veel problemen voorkomen. Controleer daarom eens of uw testament nog actueel is of laat er een opstellen als u nog geen testament heeft. Misschien is uw situatie veranderd, bent u gescheiden en heeft u een nieuwe partner of wilt u een nabestaande onterven. Onze RegisterExecuteur helpt u.


Executeur

U kunt in het testament een executeur benoemen: iemand die de erfenis voor u afwikkelt. Dat kan een familielid zijn, maar ook een organisatie als Brink Nalatenschappen. Zo gunt u uw familie wat rust.

Voogdij

Bij minderjarige kinderen is het belangrijk om een voogd te benoemen. Dan is na uw overlijden gelijk duidelijk wie er verantwoordelijk is voor uw kinderen. Zo voorkomt u dat verschillende familieleden de voogdij proberen op te eisen.

Codicil

Een handgeschreven codicil gebruikt u om bezittingen met een emotionele waarde aan iemand na te laten. Bijvoorbeeld een geliefd sieraad of een horloge dat u altijd draagt. Onze RegisterExecuteur helpt u.

Uitvaart

Leg uw wensen voor de uitvaart vast om het nabestaanden wat gemakkelijker te maken. Geef aan of u een crematie of begrafenis wilt, waar de uitvaart plaats moet vinden en wie u wilt uitnodigen.

Legaat

In een legaat legt u een geldbedrag of speciale bezitting vast die u aan iemand nalaat, zoals uw auto of bepaalde meubels. De legataris (ontvanger) hoeft niet per se een erfgenaam te zijn. Dit dient testamentair vastgelegd te worden.

Schenking

Misschien heeft u een van uw kinderen al eens een bedrag of bezitting geschonken en wilt u dit meenemen in de erfenis om de andere kinderen niet te benadelen. U neemt dan een inbrengverplichting op in uw testament.


Digitaal nalatenschapsdossier

Het digitale nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin legt u alle informatie over uw nalatenschap vast. U heeft zelfs een digitale kluis waarin u belangrijke wachtwoorden en inloggegevens zet. Na uw overlijden krijgen erfgenamen toegang tot het dossier met hun persoonlijke toegangscode. Zo kunnen ze de afwikkeling van uw nalatenschap nauwlettend volgen. Een efficiënte manier om uw nabestaanden te ontlasten. Daarom schakelt u een RegisterExecuteur in.


Persoonlijk advies over uw nalatenschap

Brink Nalatenschappen biedt een helpende hand. We geven deskundig advies over de voorbereiding en afwikkelingen van erfenissen in Friesland en omgeving. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Elke werkdag zijn we bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur.

Bel 088 – 4887850 Persoonlijk gesprek