Belangrijke informatie

Klik op één van de onderwerpen voor meer infomatie:

 • Wie kan executeur zijn

  Iedereen kan benoemd worden tot executeur, met uitzondering van:

  – Handelingsonbekwame personen
  – Personen die onder bewind of curatele staan
  – Personen die in de schuldsanering zitten

  Benoeming gebeurt in een testament met daarbij de taakomschrijving en beloning.

 • Wat is een levenstestament

 • Schenken

 • Testament

 • Erfenis aanvaarden ja/nee

 • Onterven

 • Wat is een legaat

 • Executeur of volmacht

 • Wat is een verklaring van erfrecht

 • Boedelbeschrijving

 • Woning en inboedel

 • Belastingen