Wat kost het

Bij een nalatenschapsregistratie voor 1 persoon wordt € 700,= in rekening gebracht.

Bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen is het tarief totaal € 1.050,=.

Hiervoor krijgt u:

1e huisbezoek; inventarisatie

Aan de hand van een vooraf toegestuurde checklist kunnen relevante documenten en informatie klaar gelegd worden.

Tijdens het gesprek kunnen alle mogelijke financiële en persoonlijke zaken besproken worden, tevens kan een bestaand testament worden beoordeeld op de actualiteit van uw situatie.

Wellicht is er behoefte aan een (nieuw) testament of levenstestament, hierin kan de register executeur u adviseren en het voorwerk voor de notaris voor u uitvoeren.

Aan de hand van het gesprek en de documenten, wordt het advies geschreven en het nalatenschapsdossier wordt gevuld met uw persoonlijke documenten.

2e huisbezoek; bespreken “Advies” en uitleg digitaal dossier

Het advies wordt met u besproken en welke handelingen er eventueel nog uit voortkomen.

Het digitaal dossier wordt u uitgelegd en doorlopen op de aanwezige documenten.

Daarmee wordt de registratie afgerond, maar praktische vragen omtrent het gebruik van de nalatenschapsregistratie kunt u mailen naar info@brinknalatenschappen.nl

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw