Over Ons

Brink Nalatenschappen heeft tot doel de klant te adviseren en ondersteunen tijdens alle fases rondom z’n nalatenschap. Enerzijds kan dit bestaan uit een nalatenschapsregistratie, een digitaal dossier met een digitale kluis waarin alle gegevens van de klant kunnen worden opgeslagen. Er zal geadviseerd worden omtrent wel/niet een (levens)testament, de te betalen erfbelasting, uitvaart en andere zaken die voor de klant belangrijk zijn.

We hebben te maken met een hele generatie mensen die wel over enig vermogen beschikt. De familiebanden zijn dikwijls niet meer zo hecht als vroeger, zodat mensen hun verantwoordelijkheid dichtbij houden en deze niet altijd meer vanzelfsprekend over laten aan de kinderen. Tevens komen er steeds meer samengestelde gezinnen in deze maatschappij. Vaak is er al het e.e.a. geregeld in een vorige relatie en heeft men niet in de gaten wat dit inhoudt indien ze komen te overlijden voor de huidige partner.

Brink Nalatenschappen kan als executeur benoemd worden in een testament of als gevolmachtigde optreden voor de erfgenamen. Onder deze titel wordt de nalatenschap afgehandeld. Hierbij is alles erop gericht dat de klant zijn laatste wil vastlegt en hierover een gerust gevoel heeft.

Deskundigheid, betrokkenheid en flexibiliteit

Dit zijn de kernwaarden van Brink nalatenschappen, Een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk.

De gesprekken die wij met u voeren zijn heel persoonlijk, indringend en kunnen zelfs confronterend zijn. Daarom is het van belang dat wij als uw gesprekspartner goed naar uw wensen luisteren en dit voor u omzetten in concrete plannen.

Brink nalatenschappen is onderdeel van de Arie Brink groep. Door de nauwe banden met de daarin werkzame advocaten, financieel adviseurs en bewindvoerders, kunnen wij u ook op andere vlakken van dienst zijn.

Tevens beschikt Brink Nalatenschappen over een uitgebreid netwerk met daarin onder andere notarissen, makelaars en uitvaartondernemers.

Gabriëlla Nauta-Sijszeling 

Haalt het beste uit haarzelf, ook voor anderen. Mensen kunnen bij haar dan ook rekenen op een standvastige, integere benadering, die recht door zee is en graag samenwerkt op een respectvolle en eerlijke  manier. Daarnaast geldt afspraak = afspraak, gekenmerkt door directe en heldere communicatie. Beschikt over een financiële achtergrond van ruim 20 jaar.

Ik ben gecertificeerd RegisterExecuteur. Dit houdt in dat ik een gespecialiseerde juridische en fiscaalrechtelijke opleiding heb gevolgd.

Brink Bewindvoering

Laat uw financien beheren wanneer u dat zelf niet (meer) kunt.
Brink Bewindvoering heeft professionele bewindvoerders en mentoren werkzaam, geaccrediteerd bij de Rechtbank.
Dit garandeert u kwaliteit en discretie.