Wat kost het

Kostenindicatie

Aan de basiswerkzaamheden bij het afwikkelen van een nalatenschap als gevolmachtigde van de gezamenlijke erfgenamen, wordt een standaard tarief van € 3.400,= berekend.

De Basiswerkzaamheden bij het afwikkelen van de nalatenschap bestaan uit:

 • Het informeren van instanties over het overlijden
 • Het laten opstellen van de verklaring van erfrecht
 • Het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten
 • Het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie
 • Het laten doorsturen van de post van de overledenen naar de beheerder van de nalatenschap
 • Het innen van vorderingen, zoals levensverzekering of pensioen  die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting verlenen.
 • Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten
 • Het betalen van de verschuldigde belastingen
 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten.
 • Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken
 • Zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waaronder mede is begrepen het doen van erfgenamenonderzoek
 • Het opmaken van de boedelbeschrijving
 • Het afleggen van rekening en verantwoording aan de erfgenamen.

Overige werkzaamheden worden doorberekend op basis van het uurtarief.

Tot de overige werkzaamheden behoren o.a.

 • Het regelen van de uitvaart
 • Het ontruimen en leeghalen van de woning
 • Het verkopen of verdelen en leveren van (register) goederen
 • Het coördineren van werkzaamheden welke uitgevoerd dienen te worden door experts zoals makelaar, boedelbedrijf, accountant, mediator e.d.
 • Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen
 • Het opmaken van de belastingaangiften
 • De afwikkeling van de nalatenschap volgens de regels van de wettelijke vereffening

Executeur

Wanneer Brink Nalatenschappen is benoemd als executeur door de overledene in zijn testament, gaat de afhandeling volgens het geldende uurtarief.

De taken zullen zijn omschreven in het testament.

Volmacht maatwerk

Het kan zijn dat u alleen bepaalde taken wilt laten uitvoeren door Brink Nalatenschappen. Wanneer u wenst dat wij als gevolmachtigde namens de erfgenamen de nalatenschap gaan afhandelen, bespreken wij gezamenlijk welke taken u zelf wilt doen en welke u wilt uitbesteden aan ons.

Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld en wordt een passend tarief aan u berekend met bijbehorende verantwoording.

Uurtarief 2023 is € 180,= per uur

Kilometers worden doorberekend ad € 0,40 p/km

Genoemde prijzen zijn incl. 21% btw en exclusief bijkomende kosten door derden.