Afwikkeling nalatenschap

Na het overlijden van een dierbare breekt een zware periode aan. U heeft tijd nodig om het verlies te verwerken, maar er moet ook veel geregeld worden. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en het verdelen van de bezittingen. Gelukkig is er dan de RegisterExecuteur die allerlei zaken rondom de erfenis voor u afhandelt.

 • Flexibele afspraken, ook buiten werktijden
 • Gecertificeerd RegisterExecuteur
 • Fiscaal, juridisch en administratief advies
 • Online nalatenschapsdossier

Brink Nalatenschappen staat erfgenamen bij. Wij zorgen voor de afhandeling van de nalatenschap en bieden u een helpende hand in deze zware tijd.

Bel 088 – 4887850 Persoonlijk gesprek

“Gabriëlla heeft supergoed geholpen na het overlijden van mijn moeder. Ik wist echt niet waar ik het zoeken moest, maar Gabriëlla hielp me om erachter te komen wat er moest gebeuren. Ze heeft veel voor ons gedaan.”

“Prettig contact met Brink Nalatenschappen. We werden goed op de hoogte gehouden. Ook fijn dat we al onze vragen konden stellen. We hadden er namelijk heel veel. Ik wist niet dat er zoveel geregeld moest worden bij een erfenis.”

Stappenplan afwikkeling nalatenschap

Bij het afhandelen van een erfenis denkt u misschien snel aan het verdelen van de eigendommen, maar er komt veel meer bij kijken. U moet bijvoorbeeld instanties, werkgevers en banken informeren over het overlijden, vorderingen innen en eventuele schulden en belastingen betalen.

Brink Nalatenschappen ontzorgt u van begin tot eind en denkt met u mee op fiscaal, juridisch en administratief gebied. Bekijk welke stappen de executeur en nabestaanden moeten nemen.

1. Naar welke nabestaanden gaat de erfenis?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap is het eerst belangrijk om te weten wie de erfgenamen zijn. Als de overledene geen testament nalaat, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Hiervoor zijn vaste regels. De partners, kinderen en hun nakomelingen maken bijvoorbeeld als eerste aanspraak op de erfenis. Als deze er niet zijn, gaat de erfenis naar andere familieleden.

Erfgenamen zijn opgenomen in testament

Heeft uw dierbare een testament opgesteld? Dan staat hierin vermeld wie (een deel van) de erfenis ontvangt. Onze RegisterExecuteur helpt u graag om de erfenis te verdelen. Hij houdt hierbij aan wat in het testament staat.

2. Erfenis aanvaarden of verwerpen

Zijn de schulden hoger dan de waarde van de bezittingen of vermoedt u dat dit zo is? Als u de erfenis aanvaardt, erft u schulden en dat wilt u natuurlijk niet. Dan is het soms verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden, zodat u alleen erft wanneer de balans positief is. U kunt de erfenis ook verwerpen. Dan krijgt u niets. Lees meer over het aanvaarden van de erfenis.

3. Afhandeling nalatenschap door een executeur

Een executeur handelt de nalatenschap af. Misschien heeft uw dierbare in het testament al een executeur benoemd, anders kiezen de nabestaanden er samen één. We raden u af om het testament te laten afwikkelen door een van de erfgenamen, dit om ruzie en onenigheid te voorkomen. Ongewild handelt u namelijk op basis van emoties en niet op basis van uw verstand.

Test: kunt u de erfenis zelf afhandelen?
Doe de test om uit te vinden of u zelf de nalatenschap kunt afwikkelen.
Nalatenschapstest

Digitaal nalatenschapsdossier

Brink Nalatenschappen staat u graag bij als onafhankelijke en onpartijdige executeur. U geeft ons een volmacht en wij wikkelen de erfenis voor u af. Dit doen we uiteraard in nauw overleg met de nabestaanden. We houden u op de hoogte met een persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier, waarin u alle informatie vindt over de afhandeling.

4. Financiële en praktische zaken regelen

Er komt veel op u af na het overlijden van een dierbare. Daarom is het fijn als u zelf niet de executeur van de nalatenschap bent. Dan kunt u deze zaken uit handen geven:

 • Instanties informeren over het overlijden
 • Verklaring van erfrecht opstellen
 • Banken informeren
 • Automatische incasso’s stopzetten
 • Werkgever informeren
 • Post laten doorsturen
 • Vorderingen innen
 • Banksaldo opnemen
 • Boedelbeschrijving opmaken
 • Abonnementen opzeggen
 • Verzekeringen beëindigen
 • Belastingen

5. Waarde van de nalatenschap bepalen

Breng de waarde van de bezittingen en schulden in kaart. U heeft duidelijkheid nodig om de erfenis te kunnen afwikkelen. Voorbeelden van schulden en bezittingen zijn:

Bezittingen

 • Woning
 • Inboedel
 • Bankrekeningen
 • Persoonlijke spullen

Schulden

 • Hypothecaire lening
 • Persoonlijke lening
 • Openstaande facturen
 • Erf- en inkomstenbelasting

6. Schulden en belastingen betalen

De executeur betaalt met het banksaldo van de overledene de schulden. Hij zorgt ervoor dat een koophuis verkocht wordt of dat een van de erfgenamen de anderen uitkoopt. Voor de Belastingdienst vult hij een aangifteformulier voor inkomstenbelasting en erfbelasting in en betaalt hij de verschuldigde belasting. Zo wordt duidelijk wat er overblijft van de nalatenschap.

7. Erfenis verdelen

De erfenis die overblijft verdelen de nabestaanden. De executeur houdt hierbij het testament of de wettelijke regels aan. Ook zorgt hij dat legaten bij de juiste personen terechtkomen. Krijgt u onenigheid met andere erfgenamen? Dan is het prettig dat er een onafhankelijke executeur is die voor beide partijen de beste oplossing zoekt.

Kosten afwikkeling nalatenschap

U betaalt een vaste prijs voor het afwikkelen van de erfenis. Op onze kostenpagina leest u wat we u allemaal uit handen nemen. We zijn er ook voor aanvullende diensten. Er moet namelijk een uitvaart geregeld worden, een woning ontruimd en spullen verkocht. Omdat u het al zwaar genoeg heeft, biedt Brink Nalatenschappen een uitgebreide service.

DienstenKosten
Afhandeling nalatenschap€ 3.400,-
Uurtarief aanvullende diensten€ 180,-

Persoonlijk gesprek over afhandeling erfenis

Voor meer informatie belt u met Brink Nalatenschappen. We komen bij u langs voor een gesprek. Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen en wij gaan voor u aan de slag. U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 8:30 en 16:30 uur.

Bel 088 – 4887850 Persoonlijk gesprek