Afwikkeling erfenis

Het overlijden van een dierbare is een droevige gebeurtenis. U heeft de tijd nodig om uw verlies een plek te geven en het gemis moet slijten. Bij Brink Nalatenschappen begrijpen we dat het veel energie kost om zaken als een erfenis te regelen. We staan de erfgenamen bij en zorgen voor een goede afhandeling van de nalatenschap.

 • Flexibele afspraken, bereikbaar buiten kantoortijden
 • Gecertificeerd RegisterExecuteur
 • Online nalatenschapsdossier
 • Fiscaal, juridisch en administratief advies

Bel 088 – 4887850 Persoonlijk gesprek

Wat is een erfenis?

Wanneer iemand overlijdt laat die persoon vaak spullen, geld of schulden na. Deze dingen vormen samen de erfenis. Een erfenis wordt ook wel nalatenschap genoemd, omdat de overledene zijn bezittingen nalaat aan familie en vrienden. De erfenis wordt vaak over een aantal personen verdeeld. Wanneer dit niet het geval is omdat er in het testament staat dat een persoon de erfenis ontvangt, is dat de enige erfgenaam.

Hoe regel je een erfenis?

Een overlijden is een treurige gebeurtenis. U moet het verlies verwerken en tegelijkertijd moeten er veel dingen geregeld worden, denk hierbij aan de begrafenis of crematie. Mogelijk is het verdelen van de eigendommen het eerste waaraan u denkt wanneer het gaat over de erfenis, maar dat is niet
het enige. Om u op weg te helpen hebben we een makkelijk stappenplan gemaakt voor de afwikkeling van de nalatenschap. Wilt u uw eigen nalatenschap voorbereiden met onze RegisterExecuteur of wilt u de nalatenschap van een dierbare laten afwikkelen? Brink Nalatenschappen staat voor u klaar.

Laat de nalatenschap van een dierbare afwikkelen bereid uw nalatenschappen voor

Wie kan iets erven?

Wie iets kan erven is afhankelijk van wat de overledene in het testament beschreven heeft. Dit kunnen naast personen organisaties en goede doelen zijn. Indien er geen testament aanwezig is, schrijft de wet voor wie iets kan erven. De wet verdeelt de erfgenamen in vier groepen:

 1. Echtgenoten, geregistreerd partners, kinderen en/of kleinkinderen
 2. Ouders en broers/zussen en diens kinderen
 3. Grootouders, ooms, tantes, neefjes en nichtjes
 4. Overgrootouders en diens kinderen

Als nabestaande kun je geld, goederen en schulden erven. Wilt u meer informatie over wie iets kan erven? Neem dan contact met ons op.

Bel 088 – 4887850 Persoonlijk gesprek

Erfbelasting betalen

Indien de overledene veel geld nalaat, loopt u het risico dat u daar erfbelasting over moet betalen. Of u erfbelasting moet betalen is afhankelijk van hoeveel vrijstelling u heeft. De vrijstelling is onderverdeeld in de volgende relaties met de overledene:

 • Echtgenoot, geregistreerd partner, samenwonend partner
 • Kind, pleegkind, stiefkind, kleinkind
 • Achterkleinkind
 • Kind met een beperking
 • Ouder
 • Andere erfgenaam zoals een broer of zus

Het bedrag van uw vrijstelling verandert per jaar. Kijk voor een actueel overzicht op Belastingdienst.nl.

Afspraak maken

Wilt u meer duidelijkheid over de afwikkeling van een erfenis of wilt u een persoonlijk gesprek inplannen? Laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen.

Bel 088 – 4887850 Persoonlijk gesprek